Day: May 18, 2018

Pri tej preiskavi gre za ultrazvočno merjenje nuhalne svetline pri plodu in je sodobna neinvazivna preiskava, ki v kombinaciji s krvno preiskavo (dvojni hormonski test) služi kot presejalni test za ugotavljanje tveganja za Downov sindrom (kromosomsko napako s tremi kromosomi…