Sentis™ genetski test

SENTIS™ test – Genetski test za odkrivanje tveganja za razvoj dednega raka dojk in raka jajčnikov.


KAJ ZAZNAVA SENTIS TEST?

BRCA1 in BRCA2 sta gena, ki sta odgovorna za popravljalne mehanizme DNK v celici. Če je ena izmed kopij BRCA genov okvarjena, obstaja možnost, da se ne popravi vsaka poškodba DNK. Nekatere mutacije genov BRCA1 in BRCA2 so tako pove­zane s povišanim tveganjem za razvoj dednih oblik raka (patogene mutacije). Osebe, ki imajo patogene mutacije v genih BRCA1 ali BRCA2 v izvornih celicah, imajo močno povečano tveganje za nastanek raka dojk in raka jajčnikov ter drugih vrst raka.


KAJ JE SENTIS TEST?

SENTIS test je informativen, zanesljiv genetski test, ki temelji na najsodobnejši tehnologiji sekvenciranja nove generacije. Za enostavno analizo je potreben zgolj vzorec sline. Tako lahko z visoko natančnostjo odkrijemo prisotnost mutacij, ki povečujejo tveganje za nastanek dedne oblike raka dojk in raka jajčnikov. V analizo so vključene znanstveno potrjene in klinično pomembne mutacije. Zaznane mutacije so vedno potrjene še z drugimi molekularnimi metodami. Če bi pri vas odkrili mutacijo, lahko skupaj z zdravnikom prilagodite preventivne preglede in načrt za preprečevanje nastanka bolezni in s tem povečate možnosti za zgodnje odkrivanje.


ZGODNJE ODKRIVANJE ZVIŠUJE MOŽNOSTI ZA PREŽIVETJE

lnformacija, da imate patogeno mutacijo v analiziranem genu, vam daje možnost, da z zdravnikom pripravite osebni zdravstveni načrt. Ta vključuje redne preventivne preglede in postopke za zgodnje odkrivanje. Zgodnje odkrivanje rakavih obolenj močno povečuje moznost preživetja.


ZAKAJ Bl ŽELELI OPRAVITI SENTIS TEST?

Rezultati testa so zelo informativni in imajo lahko neposreden vpliv na vaše zdravje. Zaradi raznovrstnih razlogov pri nekaterih osebah obstaja povišano tveganje za mutacije, zato SENTIS test priporočamo vsakomur.

Še posebej ga priporočamo:

– osebam s potrjeno mutacijo v družini,
– osebam s pozitivno družinsko anamnezo (osebam z bližnjimi sorodniki, ki so zboleli za rakom dojk in/ali jajčnikov)
– etničnim skupinam, ki imajo visoko verjetnost, da so nosilci podedovane mutacije,
– osebam, ki bi želele izvedeti več o svoji genetski sliki.


Možnosti testiranja

SENTIS BASIC
Test SENTIS Basic je namenjen zaznavanju prisotnosti mutacij v genih BRCAI in BRCA2, povezanih s povečanim tveganjem za razvoj dednega raka dojk in jajčnikov.

SENTIS STANDARD
Test SENTIS Standard je namenjen zaznavanju prisotnosti mutacij v genih BRCAI, BRCA2 in 19 drugih genih, povezanih s povecanim tveganjem za razvoj dednega raka dojk in jajčnikov.
V nabor analiziranih 21 genov spadajo: BRCA 1, BRCA2, CDHI, PTEN, TP53, PALB2, STK/1, ATM, BARD/, BR/Pl, CHEK2, MLHI, MSH2, MSH6, MREI/A, MUTYH, NBN, PMS2, PMS/, RAD51C, RAD50

KAKO POTEKA TESTIRANJE?

1Posvet in naročilo testa
Naročite se na predtestni posvet, na katerem se skupaj odločimo o primernosti testa.

2lzvedba testa
Po temeljitem posvetu pri izbranem zdravniku baste skupaj izpolnili vse potrebne obrazce in opravili enostaven odvzem vzorca sline.

3Prejem rezultatov
V roku stirih tednov od izvedbe testa bo rezultate prejel vas zdravnik, ki vas bo o tern obvestil.

4lnterpretacija rezultatov
Rezultate baste pregledali skupaj z izbranim zdravnikom, ki vam bo svetoval in vas po potrebi ustrezno napotil dalje.